Macho Lindo Shitzu Com Pedigree

Cruza e Monta SHIH-TZU